Yıllık 270 Saati Aşan Fazla Çalışma İşçiye Fesih Hakkı Verir mi?

4857 sayılı İş Kanunu gereğince fazla çalışma, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma süresinin saat başına düşen miktarının %50 artırılması suretiyle ödenir. Fazla çalışma yapan işçi isterse bu çalışmaların karşılığı olarak zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her bir saat için bir buçuk saat serbest zaman olarak kullanabilir. İşçiye fazla çalışma yaptırılabilmesi için işçinin onayının alınmış olması gerekir.

Yine 4857 sayılı İş Kanunu’na göre fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saati aşamaz. Ancak kanun hükmü işçiyi korumaya yönelik bir hükümdür. Bu sınırlandırmaya rağmen işçinin yılda 270 saatten daha fazla çalıştırılması halinde bu çalıştırmanın karşılığı olan fazla çalışma ücretinin de işçiye ödenmesi gerekmektedir.

Fazla çalışma süresinin toplamı yılda 270 saati aştığı durumlarda işçi iş akdini haklı nedenle feshedebilir. İşçinin fazla çalıştığı sürelere ilişkin zamlı ücretinin ödenmemesi işçiye zaten İş Kanunu çerçevesinde haklı nedenle fesih hakkı vermektedir. Yargıtay 270 saati aşan fazla çalışma ücreti ödeniyor olsa da yılda 270 saati aşan çalışma yaptırıldığı gerekçesiyle işçinin iş akdini feshedebileceğine hükmetmiştir.

Sonuç olarak Yargıtay’ın yerleşik ve isabetli kararları ile hüküm altına alındığı gibi işçinin, yılda 270 saati aşan fazla çalışması halinde işçinin saatlik ücretinin %50 fazlasıyla ödeniyor olsa dahi işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmesi ve kıdem tazminatına hak kazanması mümkündür. Böylesine fazla çalışma işçinin anayasal dinlenme hakkına da aykırılık teşkil etmektedir.

 

İLGİLİ YARGITAY KARARLARI:

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2016/9-571 K. 2017/1454

T. 29.11.2017

‘’...Fazla çalışma yönünden diğer bir yasal sınırlama da, İş Kanununun 41. maddesinde yazılı olan fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamayacağı şeklindeki hükümdür. Ancak bu sınırlamaya rağmen işçinin daha fazla çalıştırılması halinde, bu çalışmalarının karşılığı olan fazla mesai ücretinin de ödenmesi gerektiği açıktır. Yasadaki sınırlama esasen işçiyi korumaya yöneliktir. Dairemizin kökleşmiş uygulaması bu yöndedir ( Yargıtay 9.HD. 18.11.2008 gün 2007/32717 E, 2008/31210K.)...’’

Kaynak: http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=hgk-2016-9-571.htm&kw=270+saati+a%C5%9Fan#fm

 

YARGITAY7. HUKUK DAİRESİE. 2014/19129K. 2015/13542

T. 2.7.2015

‘’...Somut olayda, davacı, yıllık yasal sınır olan 270 saatten fazla mesai yaptırıldığı ve bu hususun çalışma şartlarının uygulanmaması olduğu iddiasıyla iş sözleşmesini feshettiğini ileri sürmüş olup dosyada davacının her yıl için fazla çalışma yapmaya muvafakat ettiğine ilişkin verdiği bir belge bulunmamaktadır. Ücrete, fazla çalışma karşılıklarının dâhil olması ise, peşinen muvafakat niteliğinde olmayıp mahkemece 270 saati aşan çalışmaların varlığının araştırılıp var olduğunun tespiti halinde, davacının fesih hakkının doğduğunu kabul etmek gerekirken, davacının fazla çalışmaya kaldığı ve ücretini de aldığı gerekçesiyle kıdem tazminatı talebinin reddi hatalıdır...’’

Kaynak: http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=7hd-2014-19129.htm&kw=`2014/19129`#fm


Yorumlarınız

    Bu blog yazımız için herhangi bir yorum yazılmamış. İlk değerlendirmeyi sen yapmak ister misin?

Yorum Yazın

Yorumu Sil

Sizde bu blog paylaşımımız için görüşlerini bzilerle paylaşınız. ( * ) işaretli alanları doldurmak zorunludur.