Hi, How Can We Help You?

Search results for : sayfa

Anasayfa

ANKARA AVUKAT ARABULUCU OĞUZHAN KARA

Avukat Oğuzhan Kara’nın kurucusu olduğu Kayı Huk...

Read More

Haksız Tutuklama Sebebiyle Tazminat Davasında Anayasa Mahkemesi Süreci ve Dayanak Olan Anayasa Maddeleri

Avrupa insan hakları mahkemesine gitmeden önce iç hukuk alanındaki bütün kanun yolları tüketilmiş olmalı ceza yargılaması olması sebebiyle haksız tutuklanma sebebiyle açılacak  olan maddi ve manevi tazminat davasının i...

Read More

Ortak Velayet Nedir? Türk Hukukunda Uygulama Alanı Var mıdır ?

Türk Medeni Kanunu’nun 335 vd. maddelerinde düzenlenmiş olan Velayet; ergin olmayan çocukların bakımı, korunması ve çeşitli yönlerden yetiştirilmesini sağlamak amacıyla ana ve babanın...

Read More

3201 Sayılı Yasa Kapsamında Yurtdışı Borçlanma İşlemleri

Ülkemiz ile sosyal güvenlik mevzuatı bakımından anlaşması bulunsun veya bulunmasın; yurtdışında bulunan Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Tü...

Read More

İstinaf Mahkemelerine Başvururken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Bilindiği üzere 20.07.2016 tarihi itibariyle istinaf mahkemeleri faaliyete geçti. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda düzenlenen istinaf temyiz gibi olağan bir kanun yolu olarak düzenlenmişti...

Read More
Bizi Arayın